Djenny Brugmans

PARTNER


Djenny Brugmans is geboeid door maatschappelijke vraagstukken, nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen en gedreven om trendonderzoek als tool inzetbaar en toegankelijk te maken en daarmee handreikingen te geven voor oplossingen.
Bij ROZENBROOD doet Brugmans trendonderzoek en ontwikkelt implementatievormen, zoals het ROZENBROOD Trendspel en Trendmodel. Zij is verantwoordelijk voor de vormgeving van de presentaties.
Naast haar werkzaamheden voor ROZENBROOD Prognose & strategie is ze als hoofddocent bij de ROZENBROOD Trendacademy.

Djenny Brugmans is opgeleid aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Van 1996 tot 2008 was zij partner in Springvorm, ontwerpbureau voor concept en design, en werkte als vormgever en concept-ontwikkelaar.
In 2005 deed zij de postopleiding Prognose & Strategie aan Stylingacademie Artemis.
Zij volgde de opleiding Master of Design Management aan het Eurib Instituut te Rotterdam. In de periode 2012-2014 was zij voor twee dagen per week als docent trendonderzoek verbonden aan Fontys International Lifestyle.

ROZENBROOD


Djenny Brugmans en Nanon Soeters ontmoetten elkaar bij de postopleiding Prognose & Strategie van stylingacademie Artemis in 2006. Een persoonlijke klik, gedeelde fascinaties en twee totaal verschillende manieren van beeldgebruik deden hen besluiten hun krachten te bundelen in ROZENBROOD in 2007. Per project bekijken ze wie welke taken op zich neemt om zo hun specifieke kwaliteiten in te zetten voor het beste resultaat.

Nanon Soeters

PARTNER


Nanon Soeters studies en werk staan allen in het teken van de interpretatie van beeld. Ook binnen ROZENBROOD bestudeert ze de hedendaagse beeldcultuur als bron van vroege voorbodes van de veranderende samenleving. Na verificatie met meer kwantitatief onderzoek, ontwikkelt zij scenario’s op basis waarvan opdrachtgevers meer grip krijgen op mogelijke toekomsten. Beeld speelt hierin vanzelfsprekend een grote rol.
Naast haar onderzoekswerkzaamheden is Soeters hoofddocent bij de ROZENBROOD Trendacademy.

Nanon Soeters studeerde Kunstgeschiedenis (drs) en Kunstbeleid & Management (drs) aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Deze studies boden haar de mogelijkheid de wisselwerking tussen de creatieve wereld en die van het bedrijfsleven/ overheid nader te onderzoeken.
Na haar studies werkte ze als adjunct-secretaris internationale culturele betrekkingen bij de Raad voor de Kunst, als beleidsmedewerker beeldende kunst bij de gemeente Amersfoort en als zelfstandig kunstadviseur in haar eenmansbedrijf I-orlando.
Naast haar werk volgde ze een opleiding tot concept-stylist en de postopleiding Prognose & Strategie, beide bij Styling Academie Artemis.

ROZENBROOD Trendacademy


Met hun wortels in de postopleiding Prognose & Strategie van stylingacademie Artemis was het erg leuk toen ROZENBROOD in 2009 gevraagd werd de toenmalige docenten te vervangen. Omdat Artemis vanwege de HBO accreditatie besloot te postopleiding te stoppen, richtten Brugmans en Soeters hun eigen Trendacademy op. Hier trainen zij professionals in het spotten en toepassen van trends, binnen het standaard modulaire programma of maatwerk in company trainingen.

Melanie van Polen

ONDERZOEKER


Melanie van Polen heeft in 2017 de ROZENBROOD trendacademy afgerond. Door haar enthousiasme, open blik op de wereld en haar drang om steeds iets nieuws te willen leren past het schetsen van de toekomst goed bij haar. Ze krijgt energie van het trendonderzoek, het overzichtelijk maken van alle signaleringen en het geven en maken van beeldende trendpresentaties. Haar specialisatie op gebied van technologie, klimaatverandering en onze samenleving vormen de ruggengraat van haar werk bij haar eigen buro ‘Meet the Future’. Bij ROZENBROOD vervult Melanie de rol van onderzoeker op deze gebieden.

Renske Mennen

ONDERZOEKER (JUNIOR)


Renske Mennen leeft op de adrenaline die door haar lichaam stroomt dankzij haar profession trendwatching. In de zomer van 2015 studeerde ze af als lifestyle professional aan de Academy for Creative Industries; nu wordt ze elke keer weer opnieuw enthousiast van het spotten van trends op het gebied van sport & life. Beweging van de human body dus, maar ook beweging op sociaal cultureel vlak. Dat ze de afgelopen jaren woonde in Kaapstad, Sydney en Melbourne heeft haar fascinatie voor verandering binnen nog culturen aangewakkerd. Dit zorgt ervoor dat ze graag de wijde wereld intrekt en on the move blijft om trends te spotten.
Bij ROZENBROOD vervult Renske de rol van junior onderzoeker.

Demy Bokhorst

TIO – ONDERZOEKER


Ik ben begin 2018 afgestudeerd van de opleiding Concept Creation & Trend Research aan de Academy for Creative Industries.
In een notendop vind ik het interessant om het verleden, heden en de toekomst te onderzoeken met een sociaal-culturele insteek.
Het uitpluizen van waarden, behoeften en mentaliteitsveranderingen behoort hierdoor tot mijn favoriete werkzaamheden.
Het begrijpen van mensen en hun hersenspinsels is een intiem proces waar ik mezelf graag in onderdompel met een achtergrond in
filosofie en levensbeschouwingen. Ik kan mezelf een schouderklop geven als ik mensen kan enthousiasmeren om te leren spelen met veranderingen. Het tastbaar maken van de toekomst is hierdoor het leukste aan mijn vakgebied.
Bij ROZENBROOD vervult Demy de rol van junior onderzoeker TIO | Trendwatcher In Opleiding .

Close
Go top