TRENDSPEL Toekomst verkennen

De toekomst is dat wonderlijke land waar alles mogelijk is of juist alles heel bedreigend is. Hoe krijg je daar nu grip op? Het trendspel dat Rozenbrood ontwikkelde maakt dit mogelijk. Aan de hand van thema’s – per opdrachtgever te selecteren- wordt het trendspel gevuld met relevante informatie. Ontwikkelingen die nu al zichtbaar zijn worden geëxtrapoleerd, ‘wild cards’ worden doorvertaald en toekomstcijfers concreet gemaakt. Samen vormen de speelkaarten een veelzijdig overzicht van mogelijke trends en tegentrends in de toekomst. Op basis van de expertise van de deelnemers kennen zij per thema in groepen een weging aan de trends toe. Welke trend is waarschijnlijk? Uit de combinatie van deze trends maken zij vervolgens scenario’s.
Ook deze moeten gewogen worden: is dit een gewenst scenario? Een waarschijnlijk scenario? Of misschien wel eentje dat – hoe realistisch ook- ten alle kosten vermeden moet worden?
 


Het trendspel kan op verschillende manieren ingezet worden. Als leuke en leerzame invulling van een teamdag bijvoorbeeld. Maar ook om anders dan gebruikelijk met elkaar in gesprek te gaan over de strategische visie van een bedrijf.
Desgewenst kan Rozenbrood voorafgaand aan het trendspel een trendpresentatie geven. Ook hebben we verschillende creatieve manieren achter de hand waarop deelnemers zelf de toekomsten kunnen verbeelden.

Close
Go top